Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatairól szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. február 18-án (csütörtökön) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend:
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2. Indítványok, bejelentések (Az előterjesztések e-mailben is küldve.)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. február 12.

Kiss Péter
polgármester


A meghívót kapják: polgármester, jegyző, aljegyző, testületi tagok, intézményvezetők, nemzetiségi önkormányzatok elnökei


by Bliss Drive Review