Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. február 20-án (hétfőn)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2. Indítványok, bejelentések  (Az előterjesztések e-mailben is küldve.)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2017. február 14.

Kiss Péter
polgármester

A  meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• intézményvezetők,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei


by Bliss Drive Review