Képviselő-testületi ülés június 30-án

M E G H Í V Ó
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2015. június 30-án (kedden)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. Tájékoztató az Ináncsi Óvoda működéséről és gazdálkodásáról, a
következő nevelési évre vonatkozó elképzelésekről
Előterjesztő: Rácz Zita óvodavezető

2. Tájékoztató az Ináncsi Arany János Általános Iskola 2014/2015. tanévben végzett
szakmai tevékenységéről, működéséről, működési feltételeiről, a következő tanévre
vonatkozó elképzelésekről
Előterjesztő: Nagy Endre igazgató

3. Tájékoztató a Közművelődési Központ és Könyvtár működéséről – teleház, helyi
kábeltelevízió szolgáltatásról
Előterjesztő: Ignácz Melinda intézményvezető,

4. Indítványok, bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2015. június 25.

Kiss Péter
polgármester

A meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei
• Rácz Zita óvodavezető
• Ignácz Melinda intézményvezető


by Bliss Drive Review