Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

Ezek az ellátások a következőek:
– aktív korúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A kérelem nyomtatvány innen letölthető:
Telepulesi-tamogatas-kerelem.doc

Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.
Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani.

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kellett alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek alapján elfogadta a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) új önkormányzati rendeletét.(a továbbiakban: ÖR.)
Az ÖR. alapján az alábbi ellátásokat vehetik igénybe a rászoruló Ináncsi lakosok:

„Települési támogatás

5.§ (1)  A polgármester települési támogatásban részesítheti – a temetést követő 30 napon belül – azt a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.(142.500 Ft)

(2) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti – legfeljebb évente 2 alkalommal – azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt – elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben – akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg
a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft)
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.(85.500 Ft)

(2/a) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni.

6.§. A települési támogatás összege
a) 5.§.(1) bekezdése esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének(150.000.Ft) 10 %-a azaz 15.000 Ft.,
b) az 5.§.(2) és (2/a) bekezdése esetében alkalmanként nem lehet kevesebb, mint 5000. Ft.
c) időszakosan megemelkedett gyógyszerkiadások viselésére tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás esetén nem haladhatja meg az 5.000 Ft/alkalom összeget.”

Kérelem nyomtatvány az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, illetve letölthető a település honlapjáról (www.inancs.hu).

Ináncs, 2015. március 3.

Nagyné Halmai Katalin
jegyző


A kérelem nyomtatvány innen letölthető: Telepulesi-tamogatas-kerelem.doc


by Bliss Drive Review