Tájékoztató a szociális célú tűzifa juttatásról

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 10/2015.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADTA A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT.

A rendelet értelmében a tűzifa juttatás iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalban (3851 Ináncs, Kossuth u. 26.) 2016. január 5. napjáig. 

A kérelem nyomtatvány a Hivatalban, a Közösségi Házban és a szociális gondozók által beszerezhető, valamint IDE KATTINTVA letölthető.

Tűzifa juttatást biztosíthat az Önkormányzat

a) annak, akinek a háztartásában a Szociális törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára jogosult él,továbbá
ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint
b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, (114.000 Ft)
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül 2015. január 1. és 2015.december 31-e között bármilyen időtartamban
feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tűzifával is  fűthető és erről nyilatkozik.

Csatolandó dokumentumok a kérelemhez:

  • Az aktív korúak ellátásáról és az időskorúak járadékáról a járási hivatal határozata (ehhez nem kell további jövedelemigazolás).
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők, valamint a 2015.évben normatív lakásfenntartási támogatásban részesülőkről nyilvántartással rendelkezünk, ezért erről nem kell a határozatot becsatolni, csupán a kérelemben nyilatkozni kell a fennálló jogosultságról, annak jelölésével (jövedelemigazolás ebben az esetben sem kell).
  • Akik egyik fentiekben felsorolt kategóriába sem tartoznak, azok jövedelmi helyzet alapján kérhetik a támogatást, jövedelem igazolás becsatolásával. (kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, nyugellátás esetében a 2015. januárban, a Nyugdíjfolyósító szervtől megkapott A4 méretű, névre szóló igazolás másolata becsatolásával).

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor, melyről a képviselő-testület a beadott kérelmek alapján dönt.

Ináncs, 2015. november 26.

Kiss Péter
polgármester


by Bliss Drive Review