MEGHÍVÓ Közmeghallgatásra

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  54. §.-a és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.1.) rendeletének 5. §. (3) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást (falugyűlést) tart

2015. március 31-én (kedden)  17.00 órától

A közmeghallgatás (falugyűlés) helye: Közösségi Ház, Ináncs, Rákóczi út 7.sz.

Napirend:

1./ Tájékoztató az előző ciklus Gazdasági Programjának megvalósításáról, közmunkaprogramról, szociális ellátásokat érintő változásokról, a jövőre vonatkozó tervekről
Előadó: Kiss Péter polgármester

2./ A közmeghallgatáson részt vevők helyi közügyeket érintő kérdései és javaslatai

Ináncs, 2015.március 26.

Kiss Péter
polgármester


Kapják:
1.    Képviselő-testület tagjai Ináncs
2.    Nagyné Halmai Katalin jegyző
3.    Rácz Zita óvodavezető
4.    Ignácz Melinda intézményvezető
5.    Nemzetiségi önkormányzatok vezetői
6.    Kft ügyvezető
7.    Külső bizottsági tagok


by Bliss Drive Review