MEGHÍVÓ közmeghallgatásra

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény  54. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének II. fejezetének  5§. (3)  bekezdése alapján

2016. június 7-én (kedden)  14.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme.

A közmeghallgatás során várjuk a lakosság helyi közügyeket érintő kérdéseit, javaslatait.

Ináncs, 2016. június 3.

Kiss Péter
polgármester


by Bliss Drive Review