Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének  4 §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett  ülését

2016. szeptember 28 -án (szerdán)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1./ Beszámoló a Hernádvölgyi Kft 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Varga István ügyvezető

2./  2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kiss Péter polgármester

3./ Indítványok, bejelentések
                      
Ináncs, 2016. szeptember 22.
Kiss Péter polgármester

Kapják :
1. Képviselő-testület tagjai Ináncs
2. Nagyné Halmai Katalin jegyző
3. Rácz Zita óvodavezető
4. Ignácz Melinda intézményvezető
5. Nemzetiségi önkormányzatok vezetői
6. Kft ügyvezető


by Bliss Drive Review