Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. július 5-én (kedden)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.    Tájékoztató az Ináncsi Óvoda működéséről és gazdálkodásáról, a
következő nevelési évre vonatkozó elképzelésekről
Előterjesztő: Rácz Zita óvodavezető

2.     Tájékoztató az Ináncsi Arany János Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett
szakmai tevékenységéről, működéséről, működési feltételeiről, a következő tanévre
vonatkozó elképzelésekről
Előterjesztő: Nagy Endre igazgató

3.    Tájékoztató a Közművelődési Központ és Könyvtár működéséről – teleház, helyi
kábeltelevízió szolgáltatásról
Előterjesztő: Ignácz Melinda intézményvezető

4.    Indítványok, bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. június 30.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:
•    polgármester,
•    jegyző,
•    aljegyző,
•    testületi tagok,
•    nemzetiségi önkormányzatok elnökei
•    Rácz Zita óvodavezető
•    Ignácz Melinda intézményvezető


by Bliss Drive Review