MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. június 7-én (kedden)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. A Hernádvölgyi Kft 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga István ügyvezető

2. Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: kuratórium elnöke

3. Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő

4. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről
Előadó: Dr. Pető Tamás háziorvos

5. Indítványok, bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. június 3.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei
• Kft ügyvezető
• Varkolyné Németh Judit védőnő,
• Dr. Pető Tamás háziorvos


by Bliss Drive Review