Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. május 4-én (szerdán)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. A Hernádvölgyi Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga István ügyvezető

2. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3. Tájékoztató az Ináncsi Közösségi Sportegyesület 2015. évi gazdálkodásáról,
az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: SE elnök

4. Indítványok, bejelentések
– igazgatói pályázat véleményezése (anyag küldve e-mailben .)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. április 29.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:

  • polgármester,
  • jegyző,
  • aljegyző,
  • testületi tagok,
  • intézményvezetők,
  • nemzetiségi önkormányzatok elnökei
  • Kft. ügyvezető

by Bliss Drive Review