Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének  4 §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett  ülését

2015. szeptember 29  -én (kedden)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kiss Péter polgármester

2./ Beszámoló a Hernádvölgyi Kft 2015. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Varga István ügyvezető

3./ Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2015. szeptember 24.

Kiss Péter
polgármester

Kapják :
1. Képviselő-testület tagjai Ináncs
2. Nagyné Halmai Katalin jegyző
3. Nevelős Gábor aljegyző
4. Rácz Zita óvodavezető
5. Ignácz Melinda intézményvezető
6. Nemzetiségi önkormányzatok vezetői
7. Kft ügyvezető


by Bliss Drive Review