MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2015. június 4-én (csütörtökön)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. A Hernádvölgyi Kft 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga István ügyvezető

2. Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: kuratórium elnöke

3. Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: intézményvezető, családgondozó

4. Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő

5. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről
Előadó: Dr. Pető Tamás háziorvos

6. Indítványok, bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2015. május 29.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei
• Kft ügyvezető
• Ignácz Melinda intézményvezető
• Varkolyné Németh Judit védőnő,
• Dr. Pető Tamás háziorvos


by Bliss Drive Review