Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2018. február 20-án (kedden) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. féléves módosítása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

  • Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • közbeszerzési terv elfogadása
  • polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2018. február 16.

Kiss Péter
polgármester


A meghívót kapják:

  • polgármester
  • jegyző
  • aljegyző
  • testületi tagok
  • intézményvezetők
  • nemzetiségi önkormányzatok elnökei

by Bliss Drive Review