Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 4. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. november 8-án (szerdán) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend:

1./ Tájékoztató a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Városi Rendőrkapitányság vezetője

2./ Tájékoztató a Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető

3./ Adórendeletek felülvizsgálata, bérlemények bérleti díjának megállapítása
Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző

4./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a Start közmunka programról
Előadó: Kiss Péter polgármester

5./ A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kiss Péter polgármester

6./ Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2017. október 31.

Kiss Péter polgármester


by Bliss Drive Review