Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. október 4-én (szerdán) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.) Beszámoló a Hernádvölgyi Kft. 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Varga István ügyvezető

2.) 2017. évi költségvetési rendelet I. féléves módosítása
Előadó: Kiss Péter polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2017. szeptember 28.

Kiss Péter
polgármester


by Bliss Drive Review