LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a szelektív, valamint a zöldhulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről

Szelektív hulladékgyűjtés:

Településünkön ez évtől kezdődően új szolgáltató, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a szemétszállítási közszolgáltatási feladatokat. A következő hetekben bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés is, melynek elindításához a szolgáltató háztartásonként ki fog osztani 1 db 120 l-es speciális szelektív hulladékgyűjtő zsákot. Ebbe a zsákba kizárólag: műanyag, papír, fém hulladék helyezhető el, mert amennyiben a zsákba más is belekerül, azt a zsákot nem fogják elszállítani.

Zsákok kiosztása a lakosság részére: húsvét hetén, (15. hét) a normál szemétszállítási napon, a postaládába helyezve, ingyenesen.

Szelektív hulladék elszállítása: minden hónap első péntekje, az első alkalomról még külön is értesítjük a lakosságot a hirdetőtáblákon, valamint a helyben szokásos egyéb módokon. Az elszállított zsák helyett a szolgáltató ad új, üres zsákot a lakosoknak.

A szelektíven gyűjtött és a zsákba helyezhető hulladékon kívül, a térségben lévő hulladék udvarokban a felsorolt 3 féle hulladék mellett még üveg hulladék is elhelyezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag műanyag, papír és üveg helyezhető el. A zsákos gyűjtés mellett ezek is igénybe vehetők.

Zöldhulladék gyűjtése:

Térségünkben is lehetőség lesz zöldhulladék gyűjtésére is, melyet a korábban otthonra  kiosztott komposztáló edények, a hulladékgyűjtő udvarokban kihelyezett gyűjtő edényzet, valamint ez esetben is, a háztartásonként kiosztásra kerülő 1 db 120 l-es speciális zöldhulladék gyűjtő zsák által valósíthatják meg. Ebbe a zsákba kizárólag: falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. helyezhető el, mert amennyiben a zsákba más is belekerül, azt a zsákot nem fogják elszállítani. Továbbá: a közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 m hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetőek el a zsákok mellett. A nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Zsákok kiosztása a lakosság részére: húsvét utáni héten, (16. hét) a normál szemétszállítási napon, a postaládába helyezve, ingyenesen.

Zöldhulladék elszállítása: minden hónap második péntekje, az első alkalomról még külön is értesítjük a lakosságot a hirdetőtáblákon, valamint a helyben szokásos egyéb módokon. Az elszállított zsák helyett a szolgáltató ad új, üres zsákot a lakosoknak.

Kérjük, figyelmesen olvassák el és tartsák be a fenti tájékoztatóban leírtakat!

  1. április 6.

                                                                                   Nagyné Halmai Katalin sk.

                                                                                                jegyző


by Bliss Drive Review