Intézményünk

.
Cím: 3851 Ináncs, Rákóczi út 7.
Telefon: (46) 556-214

A Közművelődési Központ és Könyvtár Ináncs központi részén található. Korszerű és esztétikus környezettel várja a kultúra iránt érdeklődőket, igyekezve minél több lehetőséget biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére.

Településünkön a két világháború között is élénk kulturális élet zajlott, melyet egy-egy lelkes tanító irányított. Erről tanúskodnak az idős emberek visszaemlékezései és a megmaradt fényképek a néptáncosokról, színjátszókról. Már az 1930-as években felvetődött, hogy állandó épülete legyen a helyi kulturális életnek, erről tanúskodik az 1937. február 12-én kelt jegyzőkönyv, mely szerint Népház létesítését határozták el. Az indoklás szerint a leventeintézetnek, Polgári Lövészegyesületnek nincs helye, az iskola túlzsúfolt, több mint 100 tanköteles van. A lakosság egymással szemben türelmetlenül viselkedik, torzsalkodnak. Ügyes-bajos dolgaikat a kocsmában beszélik meg. Valószínű, hogy a pénzhiány, vagy a második világháborút kísérő általános anyagi pusztítás lehetett az oka, de a „Népház” a későbbiekben sem épült meg. Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején újra felvetődött a kérdés a tanácsüléseken, végül egy régi parasztház lett a „Kultúrház” hosszú éveken keresztül. Az 1990- es évek végén megkezdett építkezés eredményeként 2008 augusztusában vettük birtokba a művelődési háznak is otthont adó épületet.

A közösségi házként emlegetett intézmény többfunkciós. A földszinten található aulából nyílnak az épület helyiségei. Az aula folyamatos kiállítások helyszíne (népművészeti kiállítás, kézműves termékek bemutatója stb.). Jobbra nyílik a nagyterem vagy színházterem, mely kulturális műsorok, vásárok, bálok, egyéb rendezvények, és oktatások helyszíne. Az aulától balra fekvő épületrész az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ székhelye (társalgóval, melegítő konyhával, ebédlővel, raktárakkal, szociális helyiséggel, mosdókkal).

Az emeleten található a Könyvtár és a Teleház, mely eMagyarország pontként is funkcionál. Épületünk éke az emeleten található görög katolikus kápolna, de itt lelhető a római katolikus Mindszenty terem és kántorlakás is.

2013. év tavaszától a Közművelődési Központ és Könyvtár IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) címet kapott.

“Az IKSZT program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program”

A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”, azon belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésének része. Célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Közösségi szolgáltatásszervezési modell.”

Az IKSZT program keretében valósul meg azon programok megszervezése, melyek nagyban elősegítik a közösségi élet fejlesztését. Lehetőséget nyújt mind az idős, mind a fiatal korosztály számára, hogy közös programok keretében tegyék színesebbé mindennapjaikat.

A Címpályázat az IKSZT-ket működtető szervezetek számára kötelező és opcionális feladatokat határozott meg. A szolgáltatások köre az alábbiak szerint került meghatározásra:

1.    Magyar Nemzeti Vidéki Hálózati pont működtetése,
2.    Egészségfejlesztés,
3.    Ifjúsági közösségi élet fejlesztése,
4.    Közművelődési programok,
5.    Könyvtári kultúra fejlesztése,
6.    Elektronikus szolgáltatások biztosítása,
7.    Közösségfejlesztés civil szervezetek részére,
8.    Lakossági információs szolgáltatások biztosítása.

Célunk az önkéntes szerveződések támogatása, a közösségi összetartó erő növelése, a kulturális és erkölcsi értékek közvetítése, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a kikapcsolódás és a lelki regenerálódás lehetőségének biztosítása korosztálytól függetlenül mindenki számára!

„Mi a magunk lábán akarunk állni, és az egész világ kultúrájából azt akarjuk felszívni, ami nekünk használ, ami minket táplál, erősít. Amiből megtanuljuk a magunk lényegét minél teljesebben kifejezni.” (Kodály Zoltán: A zene mindenkié)

Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget intézményünkbe!

Ignácz Melinda
intézményvezető

 


by Bliss Drive Review