Közérdekű adatok

1.1.1 Elérhetőségi adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Hivatalos név (teljes név) Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely 3851 Ináncs, Kossuth út 26.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3851 Ináncs, Kossuth út 26.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36/46/556-010
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36/46/456-101
Központi elektronikus levélcím inancshiv@t-online.hu
A honlap URL-je http://www.inancs.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
3851 Ináncs, Kossuth u 26.
Tel:46/556-010, Fax: 46/456-101
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8.00-16:00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8,00-16.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00-12.00

1.1.2 A szervezeti struktúra

 Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti ábra

1.1.3 A szerv vezetői

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Vezetők, testületi tagok
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Adat megnevezése

Megjegyzés

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Központ
3851 Ináncs, Rákóczi u. 7.
telefon: 46/556-214Közművelődési Központ és Könyvtár
3851 Ináncs, Rákóczi u. 7.
telefon: 46/556-207Ináncsi Óvoda
3851 Ináncs, Rákóczi u. 10.
telefon: 46/420-490
e-mail: inancsovi@citromail.hu
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Központ
3851 Ináncs, Rákóczi u. 7.
telefon: 46/556-214Közművelődési Központ és Könyvtár
3851 Ináncs, Rákóczi u. 7.
telefon: 46/556-207Ináncsi Óvoda
3851 Ináncs, Rákóczi u. 10.
telefon: 46/420-490
e-mail: inancsovi@citromail.hu

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Hernádvölgyi Környezetvédelmi Közművelődési és Településfejlesztési Nonprofit Kft
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
telefon: 46/556-200
e-mail: hernadvolgyi.kft@gmail.com
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Vízmű üzemeltetés, konyha üzemeltetés, mezőgazdasági tevékenység
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Varga István
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 60%

1.4. Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
 A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Montvajszki Ferenc kuratórium elnökeTagok:Magyarné Csóka Anita,Gombár Gabriella, Kristóf Jánosné,Montvajszki Barnáné,Szedlák Imre, Lengyel Viktorné, Kovács Benjámin, Répásiné Madácsi Zsuzsanna

1.5. Lapok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Ináncsi Hírnök
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Ináncs Község Önkormányzata
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
Felelős szerkesztő: Sztrik István
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
Tel.: 46/556-010
fax:46/456-101
E-mail: hernadtelevizio@gmail.com
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Sztrik István

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe B-A-Z Megyei Kormányhivatal
3501 Miskolc, Városház tér 1.
Hivatalvezető: dr. Lukács  Irén
Telefon: 46/512-901
Fax: 46/512-903
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje B-A-Z Megyei Kormányhivatal
3501 Miskolc, Városház tér 1.
Hivatalvezető: dr. Lukács  IrénTelefon: 46/512-901
Fax: 46/512-903
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 800-1630
péntek: 800-1400

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013(XII.17.)önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Az országos illetékességű szerv, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása SZMSZ 3.§ .

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Ináncs Község területe
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása   
Nyomtatványok
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Anyakönyvi kivonat illetéke: 2000 Ft
Birtokháborítási ügyek illetéke:3000 Ft
Fizetési halasztás, részletfizetési kérelem illetéke: 3000. Ft
Adó és értékbizonyítvány hagyatéki és gyámhatósági eljárásokhoz illetékmentes, egyéb esetben: 4000 Ft
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügymenet leírások

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Ináncsi Közös Önkormányzati HivatalÜgyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.00-16:00
 • Kedd: ügyfélfogadás szünetel
 • Szerda: 8,00-16.00
 • Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
 • Péntek: 8.00-12.00
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

2.3 Közszolgáltatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Óvodai nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás,
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Óvodai nevelés, Szociális ellátás:

 • étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás

Egészségügyi ellátás:

 • felnőtt háziorvosi ellátás,
 • felnőtt- és gyermekfogászat,
 • védőnői szolgálat,
 • orvosi ügyelet
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Óvodai nevelés: óvodaköteles az a gyermek, aki 3. életévét betölti, valamint az a gyermek aki 2,5 életévét betölti, óvodába írathatóSzociális ellátás: A szolgáltatások igénybevétele: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93.§-a alapján önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik,  melyet az intézményvezetőnél kell benyújtani.Egészségügyi ellátás: Az Egészségházban, rendelési időben vehető igénybe:háziorvos: hétfő: 8.12.kedd 8-11, csütörtök 8-10, péntek: 12-14

fogorvos: kedd: 14-17, szerda: 8-10, csütörtök 8-10

védőnő: hétfő: 8.00-11.30, csecsemő tanácsadás, 11.30-13.30 védőnő+ orvosi tanácsadás, szerda: 8-10.00, terhes tanácsadás a hónap 4. csütörtökén 11.00- MSZSZ tanácsadás

orvosi ügyelet (Encs)Tel: 587-395
hétköznap: 15.30-másnap 08.00
Szombat, Vasárnap, Ünnepnap: 08.00.-08.00

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2.4 A szerv nyilvántartásai

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke Anyakönyv, személyi adat és lakcím nyilvántartás, iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó,  ebek nyilvántartása, nyilvántartás kereskedelmi tevékenységet végzéséről, méhészek nyilvántartása
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
 A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
 A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5 Nyilvános kiadványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Ináncsi Hírnök
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Ináncs Község Önkormányzata3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
Felelős szerkesztő: Sztrik István
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
Tel.: 46/556-010
fax:46/456-101
E-mail: hernadtelevizio@gmail.com
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja www.inancs.hu
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Ingyenes lap

2.6 Döntéshozatal, ülések

 Adat megnevezése

Megjegyzés

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013(XII.17.)önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
10/2011(XII.01) számú önkormányzati rendelet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
Nyílt ülés jegyzőkönyvei
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A testületi szerv döntéseinek felsorolása Rendeletek, Határozatok
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai Nyílt ülés jegyzőkönyvei
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

2.8 Pályázatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

2.9 Közérdekű adatok igénylése

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó Szabályzat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
3851 Ináncs, Kossuth u. 26.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Telefon: 46/556-010
fax:46/456-101
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.10 Közzétételi listák

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  –

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Magyar Államkincstár: 2011.01.01-2011.12.31-ig normatíva vizsgálata, Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában közel 1 mFt-os visszafizetési kötelezettség keletkezettVÁTI-MVH-MÁK: buszvárók építésének vizsgálata- mindent  rendben találtak.MVH: játszótér helyszíni ellenőrzése során mindent rendben talált,MVH: 2011-ben mezőőri szolgálattal kapcsolatban helyszíni ellenőrzést végzett – a támogatás lehívása jogszerűen történt,

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

3.1.5 Működési statisztika

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Hatósági statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések

Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 4/2013. (II. 22.) rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről6/2013.(V.30) rendelet az önkormányzat 2013. évi I. n.évi módosításárólmérleg, táblázatok

3.2.2 Számviteli beszámolók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 5/2013..(V.9.) helyi rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 5/2013..(V.9.) helyi rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

3.3. Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei:10 fő
Közművelődési Központ és Könyvtár: 3 fő
Ináncsi Óvoda és tagóvoda: 14 fő
Hernádvölgyi Nonprofit Kft.: 4 fő
 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke 5 fő vezető bér éves szinten: 18.049.200Ft,
munkaruha hozzájárulás 40.000 Ft,
költségtérítés: 500.000 Ft,
étkezési hozzájárulás 288.000 Ft,
utazási költségtérítés: 657.600.Ft
1 fő Kft vezetőjének bére éves szinten: 1.800.000 Ft
 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 8 fő alkalmazott bére éves szinten 15.040.200 Ft, étkezési hozzájárulás 768.000 Ft, beiskolázási hozzájár. 29.400 Ft, utazási költségtérítés 598.800 Ft.

3.3.2 Támogatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

3.3.3 Szerződések

Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama Nettó 5 millió Ft -ot meghaladó szerződések 1. Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft-vel szolgáltatások végzésére szerződéskötésre került sor, az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program lebonyolítására.A szerződés időtartama: 2013.07.30.-2014.04.18-ig.Szerződés összege:8.187.900 Ft2. Exigo Zrt-vel napkollektor telepítésére és biomassza felhasználású fűtési rendszer telepítésére vonatkozó szerződéskötésre került sor.A szerződés időtartama:2012.04.15-2013.09.30A szerződés összege: 36.264.169

3.3.4 Koncessziók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

3.3.5 Egyéb kifizetések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Európai Unió által támogatott fejlesztések:

 1.  ÉMOP – Egészségügyi alapellátásnak helyet adó épület felújítása Ináncs Községben 56.925.971 Ft.
 2. TÁMOP- Egészséges életmód Ináncs Településen 9.179.900

Egységes közadat kereső rendszerre való hivatkozás:


by Bliss Drive Review