Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2015. február 25-én (szerdán) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.    Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2.    Az önkormányzat 2014. évi költségvetése IV. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3.    Szociális rendelet elfogadása és megalkotása
Előterjesztő: Nagyné Halmai Katalin jegyző

4.    Indítványok, bejelentések   (Az előterjesztések e-mailben is küldve.)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2015. február 12.

Kiss Péter
polgármester

A  meghívót kapják:
•    polgármester,
•    jegyző,
•    aljegyző,
•    testületi tagok,
•    intézményvezetők,
•    nemzetiségi önkormányzatok elnökei


by Bliss Drive Review