Ináncson az ifjúsági világtalálkozó jelképei

Az elmúlt hetekben hallani lehetett, hogy hazánkba érkezik a világjáró ifjúsági világtalálkozó jelképei, amit több nagyobb városban is fogadták, így az egri egyházmegyében, Miskolcon, és hála Istennek Ináncson is, aminek ez a kis falu nagyon örült. Ináncs nem nagy település, de a vallási élet mindig is fontos volt az itteniek számára.

A település a Miskolc és Kassa közötti útvonalon található. Nem mondom, hogy véletlenül, hanem az Isteni Gondviselés így adta, hogy november 15-én mielőtt Kassára került a világjáró kereszt, melyet 1984-ben, a ma már Szent II. János Pál pápa ajándékozott a fiataloknak, és úgyszintén a 2003-ban adott Salus Populi Romani-ikon, mely a kereszttel együtt zarándokol, Ináncson is állomásozott. Ez a szép esemény délelőtt 11 órakor Szentmisével kezdődött Palánki Ferenc püspök, Orosz Atanáz püspök és a környékbeli római és görög katolikus atyák koncelebrálásával. Majd Orosz Atanáz püspök katekézist tartott és kereszthódolattal folytatódott az Ináncsi templomban.

Az ünnepségen részt vettek a környékbeli hívek és az Ináncsi nemrég alakult Nostrum együttes, akik a szentmisén és az elmélkedéseken a forrói kórussal együtt énekeltek. A jelképeket délután 3 óra után vitték Kassára.

Puskárik Zoltán Ináncsi plébános


by Bliss Drive Review