Felhívás óvodai beíratkozásra

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az Ináncsi Óvodában és tagintézményeiben, a Csobádi Tagóvodában valamint a Hernádszentandrási Óvodában a 2016/2017. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontja:

2016. május 9-10-11. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra között

Helye:

Ináncsi Óvoda 3851 Ináncs, Rákóczi u. 10.
Ináncsi Óvoda Csobádi Tagóvodája 3848 Csobád, Kossuth út 1.
Hernádszentandrási Óvoda 3852 Hernádszentandrás, Kossuth út 98.

Az óvodai beíratáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
–    szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
–    gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentum (születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya
–    gyermek TAJ kártyája
–    amennyiben fennáll, tartós betegséget igazoló dokumentumok
–    amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló határozat

Felhívom a figyelmet, hogy a 2011. évi, nemzeti köznevelési törvény 2015. szeptember 1-én hatályba lépő 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles az óvodai nevelésben részt venni. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A gyermek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 21 napon belül hoz döntést az óvoda vezetője.

Tájékoztatom a Szülőket, hogy Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 274/2011 (XII.1) határozata alapján az óvoda biztosítja a harmadik életévüket fél éven belül betöltő (2,5 éves gyermekek) felvételét.

Nagyné Halmai Katalin
Jegyző


by Bliss Drive Review