Felhívás komposztáló láda igénylésére

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a KEOP 1.1.1./2F/09-11-2013-0002 számú projektje megvalósításához, melynek keretében Ináncs településen mindösszesen

59 db 1000 liter űrtartamú komposztáló láda

került beszerzésre, mely a lakosság körében kerül hasznosításra.

A projekt megvalósításában mindazon polgárok részt vehetnek, akik állandó bejelentett lakcímmel kertes lakóingatlanon rendelkeznek a társulás illetékességi területén.

A vállalkozások és kert nélküli ingatlanok nem vehetnek részt a programban!

Lakóingatlanonként egy komposztáló igényelhető.

Az igényeket a  helyi önkormányzatnál kell leadni. (3851 Ináncs, Kossuth u. 26.)

Jelentkezési határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015. október 31.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy amennyiben a jelentkezők száma betelik, úgy a programot a megjelölt időpont előtt lezárjuk.

A  település lakói a jelentkezési lapot és a használati megállapodást a település önkormányzatán szerezhetik be ügyfélfogadási napokon.
Az edényzet átadás-átvételének helyszíne: ENCS

A formanyomtatvány alkalmazása kötelező!

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás


by Bliss Drive Review