FALUGAZDÁSZ ÉRTESÍTŐ

Lenkei István Falugazdász ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy fogadóóráinak helyszíne 2015. március 5. naptól

a Közösségi Ház nagyterme lesz
(3851 Ináncs, Rákóczi út 7.).

A fogadóórák időpontja változatlan marad:
minden csütörtökön 13.00-15.00 óráig.

Lenkei István
falugazdász
20/567-4422


by Bliss Drive Review