Egészségfejlesztő programok

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0007 azonosító számú projektjének köszönhetően, intézményünk – az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ- ellátottjai az év folyamán több programban is részt vehettek.

A „Gyógytorna Időseknek” című program 5 alkalommal, klubokként, 3 helyszínen valósult meg (Ináncs, Rákóczi út 7., Forró, Szent Imre tér 4., Fancsal, Rákóczi út 46.).
Intézményünk ellátottjaira általánosan jellemző, hogy rossz egészségi állapotban vannak. Sok gyógyszert szednek, és emellett háttérbe szorítják az egészség megőrzése érdekében szükséges teendőket. Ezért a minőségi táplálkozás fontosságát tudatosítani kell bennük, úgy, ahogy testmozgás iránti igényüket is motiválni kell.
Ehhez a munkához nyújtott nagyon jó lehetőséget a program, hiszen a szakember a helyszínre jött és a szolgáltatás is térítésmentesen megvalósult.
A torna egészségre gyakorolt hatása elméleti síkon is erősítésre került, mindemellett a közösségi program élményekkel is gazdagította a részvevőket. Ennek hatására a program holisztikus eredményt hozott, hiszen az egészségfejlesztés test-szellem-lélek síkon valósult meg.

A „Pancsoló nagyik” vízi torna és verseny címmel megrendezésre kerülő programban az ináncsi klub vett részt nagy lelkesedéssel. Az önkormányzat biztosította a szállítást, így nyugdíjasaink kényelmes feltételek mellett élvezhették a sportolási lehetőséget.
A falusi időskorúakra jellemző, hogy nem járnak uszodába. Részben azért, mert nincs rá helyben lehetőség, részben pedig azért, mert hiányzik a kultúrájukból. A vízben történő mozgás pedig roppant hasznos és élvezetes. Intézményünk évente igyekszik strandlátogatást szervezni az ellátottaknak, de a szakszerű, rendszeres és térítésmentes szolgáltatást nem tudjuk biztosítani. Ehhez nyújtott kiváló lehetőséget a pályázati program.

A projekt harmadik eleme –melyben volt szerencséje intézményünk klubjainak részt venni- „A barlang gyógyító ereje” elnevezésű program volt.
Az ináncsi idősek klubja tagjai 2014. március 25-én vettek részt a kiránduláson, melynek célpontja az Aggteleki Nemzeti Park volt. A forrói és fancsali klubtagok pedig 2014. július 08-án gazdagodtak ezen élménnyel.
Az utazás kényelmes feltételekkel valósult meg, mely alapját képezte a jó hangulatnak. Ellátottjaink egy része gyermek vagy ifjú korában járt utoljára a Baradla-barlangban, és sokak még sosem voltak a tőlünk nem is távol lévő helyen. A rácsodálkozás örömét mindannyian ugyanúgy megélték. A barlangtúra az idősek életkori sajátosságaihoz igazodott, a személyes igényeket is figyelembe véve. A séta, a párás, tiszta levegő, majd az azt követő egészséges és ízletes ebéd, mindenkiben nagy elégedettséget váltott ki.
A kirándulás alkalmával, hasznos információkkal gyarapodtak a résztvevők természetföldrajzi szempontból, valamint egészségük védelmének vonatkozásában.

KÉPEK


by Bliss Drive Review