Szolgáltatásaink

Családsegítés –
Gyermekjóléti Alapellátások

Szervezeti egység célja:

Ináncs városában élő egyének és családok részére szociális, családi és lelki problémáik megoldásához segítség nyújtása. Munkánk keretében információt szolgáltatunk, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban együtt gondolkodunk a hozzánk fordulókkal.

Szervezeti egység feladatai:

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében célunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése.

Állandó szolgáltatásaink:

  • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  • családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
  • a szabadidős programok szervezése,
  • a hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése (egészségügyi Gyermekjóléti Alap- és Szakosított Ellátások szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmények, rendőrség, bíróság, stb) bevonása,
  • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
  • családgondozással elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
  • kezdeményezni a gyermek védelembevételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét.

 


by Bliss Drive Review