2016. évi határszemle ellenőrzés végrehajtása

Felhívom Ináncs település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve annak végrehajtásáról a határszemle kezdetéig, 2016. május 25-ig személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

Értesítem Ináncs település földtulajdonosait/földhasználóit, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a település közigazgatási határán belül található termőföldeken 2016. május 25-én helyszíni hatósági ellenőrzést végzek…

Az eredeti felhívás IDE kattintva olvasható!


by Bliss Drive Review