Magasabb vezetői pályázati kiírás – óvodavezető

Ináncs, Csobád  Községek Köznevelési Intézményfennntartó Társulás

Társulási Tanácsa

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi.XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

az Ináncsi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2018. február 20-án (kedden) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. féléves módosítása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

  • Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • közbeszerzési terv elfogadása
  • polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2018. február 16.

Kiss Péter
polgármester


A meghívót kapják:

  • polgármester
  • jegyző
  • aljegyző
  • testületi tagok
  • intézményvezetők
  • nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Értesítés helyettesítésről

ÉRTESÍTJÜK BETEGEINKET, HOGY

2018.02.15-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN
HELYETTESÍTÉS LESZ.

A RENDELŐ 11 ÓRÁTÓL LESZ NYITVA.
RENDEL: DR. DOGI EDIT 12:30-14 ÓRÁIG.

2018.02.16-ÁN, PÉNTEKEN NEM LESZ RENDELÉS, ASSZISZTENSI ÜGYELET 8-12 ÓRÁIG.

Kormányablakban be nem nyújtható kérelmek

Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Ináncsi Hivatal munkarendje

Tájékoztatás fenyőfa gyűjtéséről

ÉMÁSZ tájékoztató

Tájékoztató zöldhulladék gyűjtés időszakának meghosszabbításáról

MÁV menetrend tervezet

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Tájékoztatás szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező rovarölő csávázószerrel kezelt repce vetéséről

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 4. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. november 8-án (szerdán) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend:

1./ Tájékoztató a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Városi Rendőrkapitányság vezetője

2./ Tájékoztató a Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető

3./ Adórendeletek felülvizsgálata, bérlemények bérleti díjának megállapítása
Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző

4./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a Start közmunka programról
Előadó: Kiss Péter polgármester

5./ A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kiss Péter polgármester

6./ Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2017. október 31.

Kiss Péter polgármester

Vágott, szálas, kaspós Krizantém

Az Önkormányzat Boltjában
2017. október 27-től október 31.-ig (Kedd délig) megvásárolható, megrendelhető.

Hirdetés

Bursa Hungarica pályázati felhívás 2018

Legeltetési tilalom október 4. és 24. között

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. október 4-én (szerdán) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1.) Beszámoló a Hernádvölgyi Kft. 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Varga István ügyvezető

2.) 2017. évi költségvetési rendelet I. féléves módosítása
Előadó: Kiss Péter polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2017. szeptember 28.

Kiss Péter
polgármester

Encsi hulladékudvar nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az encsi hulladékudvar nyitva tartási rendje 2017. szeptember 11-től ideiglenesen a következők szerint alakul.

Nyitva tartás

Hétfő 07.00-14.00
Kedd 07.00-14.00
Szerda 07.00-14.00
Csütörtök 07.00-18.00
Péntek 07.00-14.00
Szombat ZÁRVA

Megértésüket köszönjük!

   zhnp-5231-1-2017.pdf

KITOJT TYÚKOK ELADÓK!

ÁRA: 300 Ft/db

Munkanapokon reggel 8.00-tól 9.00 óráig. Tel: 06-70/286-5463

Helye: Ináncs, Kossuth u. 39. (Régi óvoda épülete)

Hulladékgazdálkodási tájékoztatás

Katasztrófavédelmi felhívás

A nyár vége és az őszi idő kezdete a szüret, ezzel együtt a bortermelés fontos időszaka, amely egyik jellemző veszélyforrása a mustgáz. Évről évre csaknem tucatszor riasztják miatta a tűzoltókat és bár egyszerű a balesetek megelőzése, szinte egyetlen esztendő sem telik el tragédia nélkül.

RGYVK értesítés

Közlemény közhírré tétele

A M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszra vonatkozó OKTF-KP/6835-120/2016.számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély módosításába 2017.augusztus 14-től 2017.szeptember 07-ig az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám) az 1. számú irodában valamint Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltségén  (3848 Csobád, Petőfi u. 35) az emeleti 2.sz. irodában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben.
A Hivatal és Kirendeltség ügyfélfogadási rendje:

Hétfő    8-12-ig, 13-16-ig
Kedd    –
Szerda    8-12-ig, 13-16-ig
Csütörtök    –
Péntek    8-13-ig

Ináncs, 2017. augusztus 14.

Nagyné Halmai Katalin s.k.
jegyző

Melléklet: M30-kozlemeny-melleklet.pdf

Fogorvosi ügyelet

Ezúton értesítünk minden társult települést, hogy 2017. augusztus 1-től a VLADENT BT. biztosítja a fogorvosi ügyeleti ellátást a 3860 Encs, Gagarin út 3/E. szám alatt.
Ügyeleti beosztás heti pihenőnapokon:
Szombat: 7.00 – 11.00 óra között
Vasárnap: 13.00 – 17.00 óra között

A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fogászati ügyelet körébe tartozó feladatok az alábbiak:
a) fogeltávolítás,
b) vérzéscsillapítás,
c) idegentest-eltávolítás,
d) törött fog lecsiszolása,
e) gyökércsatorna megnyitása,
f) az előzőekhez szükséges fogászati röntgen.

Díjmentessé váltak az állami vízművek egyes szolgáltatásai

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a településen működő és bejegyzett Civil Szervezeteket, a székhellyel, telephellyel rendelkező Gazdálkodó Szervezeteket és az Egyházakat, hogy Ináncs Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Bővebben a linkre kattintva olvashat: hirdetmeny-SKM_22717071210350

Lakossági felhívás

Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel. Azoknak, akik igénybe vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az elvégzett munkáért.

Lakossági tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás lakossági számlázásával kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről

Helyi iparűzési adó bevallás 2016

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a szelektív, valamint a zöldhulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről

Szelektív hulladékgyűjtés:

Településünkön ez évtől kezdődően új szolgáltató, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a szemétszállítási közszolgáltatási feladatokat. A következő hetekben bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés is, melynek elindításához a szolgáltató háztartásonként ki fog osztani 1 db 120 l-es speciális szelektív hulladékgyűjtő zsákot. Ebbe a zsákba kizárólag: műanyag, papír, fém hulladék helyezhető el, mert amennyiben a zsákba más is belekerül, azt a zsákot nem fogják elszállítani.

Zsákok kiosztása a lakosság részére: húsvét hetén, (15. hét) a normál szemétszállítási napon, a postaládába helyezve, ingyenesen.

Szelektív hulladék elszállítása: minden hónap első péntekje, az első alkalomról még külön is értesítjük a lakosságot a hirdetőtáblákon, valamint a helyben szokásos egyéb módokon. Az elszállított zsák helyett a szolgáltató ad új, üres zsákot a lakosoknak.

A szelektíven gyűjtött és a zsákba helyezhető hulladékon kívül, a térségben lévő hulladék udvarokban a felsorolt 3 féle hulladék mellett még üveg hulladék is elhelyezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag műanyag, papír és üveg helyezhető el. A zsákos gyűjtés mellett ezek is igénybe vehetők.

Hulladékgyűjtés járatrend

A Zempléni Z.H.K.  Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. április 14-én (pénteken) munkaszüneti nap, így a nevezett napon hulladékgyűjtési tevékenységünket a már megszokott módon járat szerint el fogjuk végezni.

Bodrogkeresztúr, 2017. március 27.

Üdvözlettel: Jakab Sándorné, szolgáltatási referens

Ingyenes jogsegély Encsen – minden héten

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központja ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt heti rendszerességgel a 3860 Encs, Május 1 út 1 sz. alatt található épületében.

A szolgáltatás igénybe vehető bárki számára.

Időpontja: minden péntek 10:00 – 12:00 -ig.

Jogász: Dr. Szacsuri Csaba ügyvéd

M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszra vonatkozó OKTF-KP/6835-120/2016.számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély

Partnerségi Egyeztetés

Közlemény

Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszáma

PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Készenléti ügyeletének telefonszáma:  

06 30 183 89 65

A telefonszám az intézmény nyitvatartási idején túl hívható, de csak indokolt esetben, krízis esetén (gyermekbántalmazás, gyermekeket ért jogsérelem esetén).

Valótlan bejelentés:

Szabálysértési törvény 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

Tájékoztató

kmb-tajekotato


by Bliss Drive Review