Óvodai beiratkozás

Digitális Témahét 2017

Az ináncsi Arany János Általános Iskolában 2017. április 3-tól április 7-ig Digitális Témahetet tartottunk. A hét témája: 200 éve született Arany János. A 6. osztályos tanulók a héten 12 órát foglalkoztak Arany Jánossal és a Toldival, a számítógépek segítségével. Internetes keresések segítségével kiegészítették a tananyagot, digitális montázst készítettek. Arany életéből társasjátékot alkottak, Activity játékot játszottak a Toldi énekeiből. Zárásként egy Toldi vetélkedőn vettek részt, mely sokféle feladatot tartalmazott.

A Témahét részleteit a honlap iskolai részében találhatják.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a szelektív, valamint a zöldhulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről

Szelektív hulladékgyűjtés:

Településünkön ez évtől kezdődően új szolgáltató, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a szemétszállítási közszolgáltatási feladatokat. A következő hetekben bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés is, melynek elindításához a szolgáltató háztartásonként ki fog osztani 1 db 120 l-es speciális szelektív hulladékgyűjtő zsákot. Ebbe a zsákba kizárólag: műanyag, papír, fém hulladék helyezhető el, mert amennyiben a zsákba más is belekerül, azt a zsákot nem fogják elszállítani.

Zsákok kiosztása a lakosság részére: húsvét hetén, (15. hét) a normál szemétszállítási napon, a postaládába helyezve, ingyenesen.

Szelektív hulladék elszállítása: minden hónap első péntekje, az első alkalomról még külön is értesítjük a lakosságot a hirdetőtáblákon, valamint a helyben szokásos egyéb módokon. Az elszállított zsák helyett a szolgáltató ad új, üres zsákot a lakosoknak.

A szelektíven gyűjtött és a zsákba helyezhető hulladékon kívül, a térségben lévő hulladék udvarokban a felsorolt 3 féle hulladék mellett még üveg hulladék is elhelyezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag műanyag, papír és üveg helyezhető el. A zsákos gyűjtés mellett ezek is igénybe vehetők.

Nyílt nap az Ináncsi Óvodában

Hulladékgyűjtés járatrend

A Zempléni Z.H.K.  Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. április 14-én (pénteken) munkaszüneti nap, így a nevezett napon hulladékgyűjtési tevékenységünket a már megszokott módon járat szerint el fogjuk végezni.

Bodrogkeresztúr, 2017. március 27.

Üdvözlettel: Jakab Sándorné, szolgáltatási referens

EBOLTÁS

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

   Határozat országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Kommuniális edényosztás

Értesítés áramszolgáltatás szüneteltetéséről

Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében

2017. március 21-én 11.00-15.00 között

hálózatunkon felújítás, karbantartási munkát végzünk.

A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.

biztonsági okokból ezúton hívjuk fel figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Ináncs, 2017. március 04.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

 

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. február 20-án (hétfőn)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2. Indítványok, bejelentések  (Az előterjesztések e-mailben is küldve.)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2017. február 14.

Kiss Péter
polgármester

A  meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• intézményvezetők,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Lakossági tájékoztató az influenza elleni védőoltásról

Még nincs késő, még beadathatja az influenza elleni védőoltást!

Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében influenzajárvány zajlik!

Az elkövetkező hetekben, hazánkban, így megyénkben is számítani lehet az influenzaszerű megbetegedések számának további emelkedésére.

Az influenza ellen a leghatékonyabb védekezési módszer a védőoltás, a védettség már 2 hét alatt kialakul.

Az egészséges személyek is megbetegedhetnek influenzában és szövődmények is előfordulhatnak bármely korosztályban. A várandós kismamák és a krónikus alapbetegségben szenvedők (például tüdőbetegek, asztmások, nagymértékben elhízott személyek, cukor-, és szívbetegek) között a fertőzés súlyosabban zajlik, az alapbetegség is fellángolhat, vagy rosszabbodhat.

Még nincs késő, továbbra is ajánljuk az ingyenes influenza elleni védőoltás beadását!

Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. E cél elérése érdekében oltandók, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek.

Keresse fel Háziorvosát!
Kérje az ingyenes influenza elleni védőoltást!

ÉRV tájékoztatás

erv_fagykar

Hivatal év végi nyitvatartása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi és jövő év elejei munkarendje az alábbi:

Utolsó ügyfélfogadási nap:
2016. december 21. (szerda), 12.00 óra
2017. év első munkanapja: 2017. január 2. (hétfő)

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a tűzifa támogatási kérelmeket december 30-ig, az ügyeletet ellátó köztisztviselő a többi munkanapon is átveszi.

Az összes önkormányzati dolgozó (alkalmazottak és közfoglalkoztatottak) decemberi illetménye – valamint a szociális ellátások – kifizetésének időpontja január 4-5.

Nagyné Halmai Katalin
jegyző

ÉRTESÍTÉS!

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az „Erzsébet utalványok” megérkeztek.

Az utalványok 2016. december 14-én  (szerdán) délelőtt 9.00 órától átvehetőek az Önkormányzat pénzügyi csoportjától
 – a hátsó bejáratnál. –

Ináncs, 2016. december 8.

Nagyné Halmai Katalin
jegyző

Tájékoztató szociális célú tűzifa juttatásról

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének  4 §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett  ülését

2016. november 30 -án (szerdán)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1./ Tájékoztató a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Városi Rendőrkapitányság vezetője

2./ Tájékoztató a Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
Előadó: Ignácz Melinda intézményvezető

3./ Adórendeletek felülvizsgálata, bérlemények bérleti díjának megállapítása
Előadó: Nagyné Halmai Katalin jegyző

4./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a Start közmunka programról
Előadó: Kiss Péter polgármester

5./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kiss Péter polgármester

6./ Indítványok, bejelentések

Ináncs, 2016. november 23.

Kiss Péter
polgármester


Kapják :
1. Képviselő-testület tagjai Ináncs
2. Nagyné Halmai Katalin jegyző
3. Dr. Antal István kapitányságvezető Encs
4. Ignácz Melinda intézményvezető
5. Nemzetiségi önkormányzatok vezetői

Felhívás komposztáló láda beszerzésre

Ingyenes jogsegély Encsen – minden héten

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központja ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt heti rendszerességgel a 3860 Encs, Május 1 út 1 sz. alatt található épületében.

A szolgáltatás igénybe vehető bárki számára.

Időpontja: minden péntek 10:00 – 12:00 -ig.

Jogász: Dr. Szacsuri Csaba ügyvéd

Földgázfogyasztók közérdekű tájékoztatása

Bursa Hungarica pályázati felhívás 2017

M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszra vonatkozó OKTF-KP/6835-120/2016.számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély

Az Ináncsi Óvoda eseményei, programjai a 2016/2017-es nevelési évben

Partnerségi Egyeztetés

Közlemény

Vadászterület határának megállapítása

Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszáma

PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Készenléti ügyeletének telefonszáma:  

06 30 183 89 65

A telefonszám az intézmény nyitvatartási idején túl hívható, de csak indokolt esetben, krízis esetén (gyermekbántalmazás, gyermekeket ért jogsérelem esetén).

Valótlan bejelentés:

Szabálysértési törvény 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

Tájékoztató

kmb-tajekotato

Tájékoztató óvodai gyermekétkeztetésről

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az EMMI a mai napon rendelkezésünkre bocsátotta az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1-től hatályos szabályainak egységes végrehajtása érdekében készült ismertető anyagot és segédletet.
Kérem, figyelmesen olvassák el a mellékelt dokumentumokat!
Az ingyenes óvodai étkezéssel kapcsolatos Nyilatkozatot az óvodában igényelhetik.

Rácz Zita óvodavezető


 

Letölthető dokumentumok:

GYIK

Nyilatkozat


by Bliss Drive Review