Vadászterület határának megállapítása

Ináncsi Óvoda ballagói 2016.

ovistablo2016

MEGHÍVÓ közmeghallgatásra

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény  54. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének II. fejezetének  5§. (3)  bekezdése alapján

2016. június 7-én (kedden)  14.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme.

A közmeghallgatás során várjuk a lakosság helyi közügyeket érintő kérdéseit, javaslatait.

Ináncs, 2016. június 3.

Kiss Péter
polgármester

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5)  bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. június 7-én (kedden)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. A Hernádvölgyi Kft 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga István ügyvezető

2. Tájékoztató a Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: kuratórium elnöke

3. Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
Előadó: Varkolyné Németh Judit védőnő

4. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat működéséről
Előadó: Dr. Pető Tamás háziorvos

5. Indítványok, bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. június 3.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:
• polgármester,
• jegyző,
• aljegyző,
• testületi tagok,
• nemzetiségi önkormányzatok elnökei
• Kft ügyvezető
• Varkolyné Németh Judit védőnő,
• Dr. Pető Tamás háziorvos

Szavazókörök felülvizsgálata

Tüdőszűrés

Tisztelt INÁNCSI lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy településükön lakossági tüdőszűrész tervezünk.

A szűrés tervezett időpontja: 2016. június 8-10., 10.00-13.15

A vizsgálat a jelenleg érvényben lévő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve határozat alapján minden 40 éven felüli lakos számára ajánlott.

A 18-40 éves korosztályba tartozók 1700 Ft térítési díj ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást!

Bővebb információ itt: Tudoszures.pdf

2016. évi határszemle ellenőrzés végrehajtása

Felhívom Ináncs település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve annak végrehajtásáról a határszemle kezdetéig, 2016. május 25-ig személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

Értesítem Ináncs település földtulajdonosait/földhasználóit, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a település közigazgatási határán belül található termőföldeken 2016. május 25-én helyszíni hatósági ellenőrzést végzek…

Az eredeti felhívás IDE kattintva olvasható!

Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016. júniusi esélyegyenlőségi fogadóórái

Család- és Gyermekjóléti Központ telefonszáma

PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

Készenléti ügyeletének telefonszáma:  

06 30 183 89 65

A telefonszám az intézmény nyitvatartási idején túl hívható, de csak indokolt esetben, krízis esetén (gyermekbántalmazás, gyermekeket ért jogsérelem esetén).

Valótlan bejelentés:

Szabálysértési törvény 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény  45. §. és Ináncs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.17.) rendeletének  4. §. (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. május 4-én (szerdán)  14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:  Ináncs, Kossuth u. 26.  Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend

1. A Hernádvölgyi Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga István ügyvezető

2. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

3. Tájékoztató az Ináncsi Közösségi Sportegyesület 2015. évi gazdálkodásáról,
az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: SE elnök

4. Indítványok, bejelentések
– igazgatói pályázat véleményezése (anyag küldve e-mailben .)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. április 29.

Kiss Péter
polgármester


A  meghívót kapják:

  • polgármester,
  • jegyző,
  • aljegyző,
  • testületi tagok,
  • intézményvezetők,
  • nemzetiségi önkormányzatok elnökei
  • Kft. ügyvezető

Háziorvosi helyettesítés

Értesítjük Kedves Betegeinket, hogy 2016.04.27. – 2016.04.29. időszakban helyettesítés lesz.

Rendelés 2016.04.28-án (csütörtökön) lesz 12.30 – 14.00 óráig.
Ezen a napon a rendelő 10.00 órától lesz nyitva.

Szerdán és csütörtökön asszisztensi ügyelet lesz az ináncsi rendelőben 8-12 óráig.

Tisztelettel: Dr. Pető Tamás

Szja-bevallás: ügyelni kell a részletekre is

Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében és mintegy 220 ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges.
A NAV az első három hónapban érkezett bevallásokban előforduló, többségében egyszerű tévesztéseket hivatalból, az egyéb hibákat az ügyfelek közreműködésével már javarészt javította.

Az szja-bevallások jellemző hibái:
• a papíron benyújtott bevallás főlapjáról hiányzik az aláírás
• a visszaigényelhető adót tartalmazó bevallás esetén nem szerepel sem a bankszámlaszám, sem az utalási cím
• nincs adószám a bevalláson (adószámos magánszemélyek esetén is kötelező kitölteni);
• a családi kedvezménnyel vagy az első házasok kedvezményével kapcsolatos adatok hiányosak
• a kifizető által levont adóelőleg nem jó sorban szerepel vagy hiányzik a bevallásból.

A www.nav.gov.hu/szja/szja új aloldalán – amit eddig mintegy 100 ezren kerestek fel –elérhető Általános Nyomtatványkitöltő program segít a hibák elkerülésében, illetve javításában. Sőt, bizonyos adatokat, az alapadatok megadása után önállóan kiszámol. Az elektronikusan kitöltött nyomtatvány az Ügyfélkapun át pillanatok alatt továbbítható a NAV-hoz. A kitöltő program az „Szja-bevallások letöltése egyszerűen” menüpont alatt néhány kattintással letölthető és telepíthető.
Akinek még nincs Ügyfélkapuja, a NAV ügyfélszolgálatain soron kívül regisztrálhat. Ehhez a személyes okmányokon túl egy működő e-mail címre és egy felhasználó névre van szükség. A sorban állást elkerülhetik azok, akik a központi ügyfélszolgálatokon Ügyfélkapu ügyintézésre időpontot foglalnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Lakossági lomtalanítási tájékoztató

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi lomtalanítási szabályok betartásával helyezzék ki az elszállítani kívánt lomokat:

2016. április 29-én

•  A lomtalanítás az adott településen, településrészen a lakosság részére a meghirdetett napon reggel 6-órától kezdődik, és a napi útvonaltervben szereplő települések, utcák szedésének befejezéséig tart. A kikészített lomokat a szolgáltató a jelzett időpontban szállítja el, egy helyről csak egy alkalommal. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szállítójármű az útvonalon csak egyszer halad el, ezért később, az adott terület lomtalanítása után kirakott lom hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A lakossági lomtalanítás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetekre!
•  A háztartásban az életvitelből keletkezett mennyiségű lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy azt a dolgozók és a célgépek könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen. Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
•  A lomtalanítás során az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzése érdekében. A nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladékot is elszállítjuk, de a nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni, azért, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
•  A szolgáltató a lomtalanítás során nem végzi a kihelyezett hulladék szelekcióját, nem minősíti annak használhatóságát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lom továbbra sem tartalmazhat
•   háztartási hulladékot,
•  veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait,
•   azbesztet tartalmazó hulladékokat,
•   éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök),
•   építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot,
•   gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
•   elektronikai hulladékot
•   zöldhulladékot

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket!

Felhívás óvodai beíratkozásra

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az Ináncsi Óvodában és tagintézményeiben, a Csobádi Tagóvodában valamint a Hernádszentandrási Óvodában a 2016/2017. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontja:

2016. május 9-10-11. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra között

Helye:

Ináncsi Óvoda 3851 Ináncs, Rákóczi u. 10.
Ináncsi Óvoda Csobádi Tagóvodája 3848 Csobád, Kossuth út 1.
Hernádszentandrási Óvoda 3852 Hernádszentandrás, Kossuth út 98.

Az óvodai beíratáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
–    szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
–    gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentum (születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya
–    gyermek TAJ kártyája
–    amennyiben fennáll, tartós betegséget igazoló dokumentumok
–    amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló határozat

Felhívom a figyelmet, hogy a 2011. évi, nemzeti köznevelési törvény 2015. szeptember 1-én hatályba lépő 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles az óvodai nevelésben részt venni. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A gyermek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 21 napon belül hoz döntést az óvoda vezetője.

Tájékoztatom a Szülőket, hogy Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 274/2011 (XII.1) határozata alapján az óvoda biztosítja a harmadik életévüket fél éven belül betöltő (2,5 éves gyermekek) felvételét.

Nagyné Halmai Katalin
Jegyző

Legeltetési tilalom és ebzárlat 2016. április 6-26.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Hirdetmény

Lakossági felhívás

lakossagi-felhivas

Tájékoztató

kmb-tajekotato

Eboltás

eboltas-2016-aprilis

Útfelújítás Ináncson

kozut-valasza

Tájékoztató

2016. március 16-án 09.00 órakor a katonai toborzók tájékoztató előadást tartanak Forrón a Művelődési Házban (Forró, Szent Imre tér 2.)

Az álláskeresők és az érdeklődők a katonai szolgálatvállalás feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről, a követelményekről és a juttatásokról kaphatnak információt.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § és Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatairól szóló 13/2013. (XII. 17.) rendeletének 4. § (5) bekezdése alapján

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. február 18-án (csütörtökön) 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Ináncs, Kossuth u. 26. Önkormányzat tanácskozó terme

Napirend:
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kiss Péter polgármester

2. Indítványok, bejelentések (Az előterjesztések e-mailben is küldve.)

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.
Távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni.

Ináncs, 2016. február 12.

Kiss Péter
polgármester


A meghívót kapják: polgármester, jegyző, aljegyző, testületi tagok, intézményvezetők, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Az Ináncsi KSE TAO pályázattal kapcsolatos dokumentumai

Felhívás komposztáló láda igénylésére

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a KEOP 1.1.1./2F/09-11-2013-0002 számú projektje megvalósításához, melynek keretében Ináncs településen mindösszesen

59 db 1000 liter űrtartamú komposztáló láda

került beszerzésre, mely a lakosság körében kerül hasznosításra.

Bursa Hungarica pályázati kiírás

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ináncs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/ 2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

Tájékoztató óvodai gyermekétkeztetésről

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az EMMI a mai napon rendelkezésünkre bocsátotta az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1-től hatályos szabályainak egységes végrehajtása érdekében készült ismertető anyagot és segédletet.
Kérem, figyelmesen olvassák el a mellékelt dokumentumokat!
Az ingyenes óvodai étkezéssel kapcsolatos Nyilatkozatot az óvodában igényelhetik.

Rácz Zita óvodavezető


 

Letölthető dokumentumok:

GYIK

Nyilatkozat

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

Ezek az ellátások a következőek:
– aktív korúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A kérelem nyomtatvány innen letölthető:
Telepulesi-tamogatas-kerelem.doc

FALUGAZDÁSZ ÉRTESÍTŐ

Lenkei István Falugazdász ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy fogadóóráinak helyszíne 2015. március 5. naptól

a Közösségi Ház nagyterme lesz
(3851 Ináncs, Rákóczi út 7.).

A fogadóórák időpontja változatlan marad:
minden csütörtökön 13.00-15.00 óráig.

Lenkei István
falugazdász
20/567-4422


by Bliss Drive Review